Yayın Kuralları

GÖLGE e-DERGİ YAYIN KURALLARI


  • Gölge e-Dergi’ye gönderilecek hikâyeler için son gönderim tarihi ayın 10’u, yazılar ve incelemeler için ayın 15’i, çizgi romanlar için ayın 20’sidir.
  • Gönderilecek hikâye ve yazılarda Türkçe imla kurallarına uyulması, yazılardaki düzgünlük dikkate alınmaktadır. Ayrıca hikâyeleri gönderirken hikâyenin başlığı ile yazan kişinin adı-soyadı muhakkak bulunmalıdır. Hikâyeler ve yazılar Word formatıyla, Arial 12 punto olarak 4 sayfayı geçmeyecek şekilde gönderilmelidir. (Sadece bazı festival yazılarında ve röportajlarda bu durum değişebilmektedir, ancak diğer işlerde sabittir)
  • Gölge e-Dergi’de hikâye, sinema-kitap inceleme, çizgi roman vb. işlerin yanı sıra şiir de kabul edilmektedir. Ancak şiirler fantastik içerikli olmazsa değerlendirilmeye alınmamaktadır. Şiirlerde de yazım kuralları aynıdır. Sayfa sınırlaması en fazla 4’tür.
  • Hikâyeler hususunda tefrika tarzı seri hikâyeler gönderilebilir. Ancak bunların devamlılığında aksama olmaması dikkate alınacaktır.
  • Son gönderim tarihlerine dikkat edilmesi elzemdir. Her ayın 1’inden önce yayına hazır olması gerektiğinden bu tarihleri aşan gönderiler bir sonraki ay için değerlendirilecektir.
  • Çalışmaların gönderileceği adres: golgedergimail@gmail.com ‘dur.
  • Kapak, arka kapak, illüstrasyon, çizgi roman hepsi dikey A4, Çözünürlük 250 dpi ve jpeg formatında yukarıdaki adrese gönderilecektir.
  • Gönderilen her hikâye, şiir, inceleme ve röportajlarda ad-soyad olması gerektiği gibi, çizgi romanlarda ve illüstrasyonlarda imza, dosya adlarında da ad-soyad muhakkak bulunmalıdır.
  • Şayet alternatif bir tarih aralığı belirtilmemişse, özel sayılarda da (çizgi roman-öykü-inceleme dosyası) aynı gönderim tarihleri geçerlidir. Yazım kuralları da aynıdır.


Güncelleme Tarihi: 1 Temmuz 2014 Salı

  • Gölge e-Dergi

Hiç yorum yok: